Darkhero: A jelenkor démona (regény, mely folytatásra vár!)

Figyelem, az alábbi írás különleges lehetőség! Darkhero megírta az első 4 fejezetet, amit itt és most közlünk - és VÁRJA a javaslataitokat, gondolataitokat a folytatásra. Tehát a hozzászólásokban erről - is - írjatok: szerintetek hogy, merre, miként menjen tovább a történet: Darkhero ezek alapján írja majd tovább!

Darkhero - A jelenkor démona

Ez kitalált történet: bármilyen egyezés csupán a véletlen
műve./darkhero/

1.rész: A héven

A HÉV.Minden nap 20 perc bambulás,miközben egyhangúan zötykölődünk egy koszos vonatszerűségen. Sok állomás, sok ember, semmi lényeges esemény. Egy ilyenre vártam gondolataimba merülve, mely lassan közeledett a Battyhiány-tér felé, s ahogy figyeltem,a szárnyas BKV jelkép a vonat elején egy pillanatra szárnyas koponyává változott. A tegnap éjszakai bulizás után nem lepődtem meg túlzottan. -Aludnom kéne! - gondoltam, s nyíltak az ajtók, én pedig felszálltam. A szokásos embertömeg, szokásos egyhangúságával nem épp lelkesen fogadott. Mogorva arckifejezések és felsőbbrendű szemvillanások kísértek míg találtam egy szabad helyet. Pár perc, s elindultunk. Gondolataimba merülve bámultam ki az ablakon,néha-néha összerándulva képzeletem játékain. Olykor zöld ködszerű füstöt láttam a szemem sarkából a padló fölött lebegni, de mikor oda is néztem, semmivé vált.
Lassan haladtunk, s szépen lassan kezdett kiürülni a kocsi, végül Csillaghegyen leszállt az utolsó utas is és egyedül maradtam.Ahogy bezáródtak az ajtók, készülődni kezdtem a leszálláshoz. Békásra mentem, s alig vártam, hogy
végre aludhassak. A zöld füst ott szálldogált a lábamnál, de mivel fáradtságom és képzelőerőm okoltam érte, nem foglalkoztam vele. Már láttam Békásmegyer első részeit. Lassult a HÉV, de mielőtt szokásos rángással megállt volna, hirtelen felgyorsult és haladtunk tovább.Abban a pillanatban felhangzott
egy nevetés, mely távolinak tűnt, ugyanakkor félelmet keltően közelinek. Olyan,túlviláginak.
-Mi a franc... - kiáltottam, de ami ezután következett, az belém fojtotta a szót.
A kocsi elkezdett átalakulni. A zöld füst a falakra tapadt, s az addig szürkés lemezek, elkezdtek rozsdálni, s a füst egyre fényesebben ragyogott. Pánikolva az ablakhoz rohantam, de rögtön el is ugrottam. Repülő, szellemhez hasonló valamik repültek az ablak felé. Ahogy hátra ugrottam, be is törtek az ablakokon,
egymás után száguldoztak be és ki-be és ki. Forogni látszott a világ, nem hittem el amit láttam, nem voltam képes elhinni. Jéghideg lett, majd megfagytam, s hirtelen száraz hangon megszólalt a hangos bemondó:
-A Styx - folyó megállóhely következik. Üdvözöljük a túlvilágon!
Nem tudom miért, egyszer csak megbicsaklott a lábam, s egy hatalmas ordítás kíséretében, összeestem. Ahogy feküdtem a padlón, egyre homályosodó tekintettel láttam egy közeledő fekete bakancsot.
-Ne.....
Aztán elájultam.


2.rész. A cellában

Arra keltem fel, hogy fázom és sötétség vesz körül. Ahogy kezdett hozzászokni a szemem a sötéthez, észrevettem hogy egy szobában vagyok, jobban mondva egy cellához hasonló helységben. Megpróbáltam mozdulni, de kezeimen láncok csörögtek, s kis mozgásteret adott csupán.
-Hol vagyok? - szóltam kissé rekedten, és éreztem hogy a szám ki van száradva.Mintha teljesen egyedül lennék,üresen kongott hangom pár másodpercig, míg elhalt. Megeresztettem pár "Hahó"-t s egy kettő "Hé valaki!"-t, de 10 perc felesleges kiabálás után feladtam. Fáztam, mégis izzadtam az idegességtől és a félelemtől. Éreztem ahogy testem remeg kicsit. Láncaim fémes hidegsége zavarta a kezem, de rángatásaim eredménytelenül végződtek. Végül leültem és sírva fakadtam.1-2 óra múlva lenyugodtam,s csak némán vártam a történéseket. Egyszer csak fény gyulladt balra tőlem. Egy TV kezdett zúgni mellettem, majd egy sápadt öltönyös arc jelent meg a képernyőn.
-Üdvözöljük a Pokol VIII. síkjának, a Börtön-sík kárhozott lelkei, és a magam nevében! Önt, kit bizonyos feladatok elvégzésére küldtünk a VII.teremtés, 1323-as évében Gaia síkjára, a Tanács nevében elfogtuk és ide hoztuk a következő bűnök elkövetése miatt.
Hangja túlviláginak hangzott,s jéghidegen.Nem értettem miről beszél,csak ültem és bámultam némán. 1323? Küldtünk? Engem? Mi ez a baromság? De csak folytatta....
-1470-ben Ön minden kapcsolatot megszakított feljebbvalóival, s jelentésmulasztásokat követett el, mely következtében szem elöl tévesztettük. Továbbá, a Földön tartózkodása során többszörösen parancsot tagadott meg, s előbb Lord Belzeebub,majd mindünk ura, Lucifer Urunk ellen vétkezett. Összesen 300, szolgálatot teljesítő démont akadályozott munkájában, 150 életét vette el, körülbelül 500-nak okozott maradandó sérülést. Ezeken felül, megpróbált, a mi döntésünk által kárhoztatott lényeknek segíteni, békét hozni és megváltást. A barátság, szerelem és szeretet nevében elkövetett bűneinek összeszámolása még most is folyik. Mivel, tisztában vagyunk azzal, hogy emlékei kitörlődtek egy újabb születés folyamán, hamarosan megkapja őket, hogy a későbbiekben ne tudja mentségnek használni azt, miként nem emlékszik semmire. Addig is a pokol 10 törvényének nevében, cellájában marad, míg a Tanács tagjai másként nem döntenek,s tárgyalását elő nem készítjük. Kellemes időtöltést.
S a TV képernyője egy csapásra kihunyt, újabb sötétséget szabadítva rám. Nem értettem miről van szó...Álmodom? Vagy valamilyen szert adtak be valahogy? Akár hogy is, tudtam ki kell jutnom innen, vagy fel kell ébrednem. De hogyan? Ziháltam, az őrület kerülgetett, mégis a félelem ezen fokán is tudtam gondolkodni. Előre-hátra dülöngéltem és járt az agyam folyamatosan, míg egyszer csak közeledő léptek zaját nem hallottam. Még a lélegzetem is visszafojtottam, úgy vártam az eseményeket.
Apró fényt pillantottam meg a rácsok mögött, s ahogy közeledtek, láttam hogy két fáklyát tartó személy közeledik felém. Kinyitották cellám ajtaját, s tisztán láthattam immár arcukat....bár ne láttam volna!!!! Halott apám arca tárult elém, s egy régi barátom,kit halottnak hittem... Vigyorogtak
én pedig felordítottam. Elindultak felém, én pedig tágra nyílt szemekkel próbáltam hátrébb húzódni, de csak pár cm-t tudtam, amikor is megéreztem a falak hideg érintését. Valami volt náluk,de nem tudtam, mi az. Éreztem, ahogy előtör az ájulás védő sötétsége, de mielőtt ez megtörtént volna, halottam mint mond apám:
-És akkor most mindenre emlékezni fogsz...
Azzal becsuktam szemem, s repülni kezdtem,lefelé...
dilusnl_wallpaper.jpg
3.rész. Az emlékezés

Miközben zuhantam, nem tudtam sem gondolkodni, sem részletesebben megfigyelni bármit is. Színkavalkádok száguldottak el mellettem, néhol csillagok fényét véltem felfedezni, majd hirtelen lelassultam, szinte csak lebegtem a térben. Pár perc után ablakok jelentek meg körülöttem. 10-15 körülbelül, s lassan elkezdtek forogni, mintha táncolnának, de egyszer csak szilárdan megálltak, és az előttem lévőben képek, jelenetek jelentek meg.
Láttam, ahogy kiskoromban reggelizek, majd az első napom az iskolában, az első barátnőm,ahogy pár idősebb ember megver a pénzemért, a szüleim veszekedéseit és így tovább.Minden részletet láttam,ami megtörtént velem, pár percbe sűrítve, s a HÉV-ben történtekkel zárult az egész. Mintha erre várt volna, elmozdult és a következő ablak jött elém. Itt egy előző századi ruhába öltözött gyereket, majd felnőttet láttam,és annak életét. Miközben
őt néztem,egy erőteljes hang szólalt meg:
-Ez is Te vagy!
Minden részlete beleégett az agyamba. Minden emléke ennek az ablaknak.Aztán a következőnek és a következőnek.
Mindegyik én voltam, mindenre emlékeztem. Tiszta lett minden,hogy ki vagyok, miért vagyok, s egyáltalán mi is vagyok.
Ordítottam, s csak ordítottam míg minden ablak el nem tűnt. Aztán felfogtam, hogy a baj nem kicsi... Egy erő kezdett visszafele húzni, s ahogy felfele haladtam,megengedtem egy halvány mosolyt, ahogy láttam szárnyaim árnyékát,majd
egyre erősebb vonalait. Újra. Megint. Az erő szétáradt bennem, s két szót mondtam magam elé:
-Ruc vagyok, a lázadó bérgyilkosok démona.

4.rész. Lilith látogatása

Kipattantak szemeim, s mindenek előtt felordítottam a fájdalomtól, ami a fejembe nyílalt, a testem magától remegett... valahogy így vergődtem körülbelül 20percig. Ébredésemkor számítottam valami hasonlóra (volt már
ilyesmiben részem), de úgy néz ki túl sokáig voltam öntudatlan, hogy csak simán visszatérjek. Ahogy kezdett lenyugodni a testem,kibírtam nyitni a szemeimet. Az első kép a padló volt, s immár szárnyaim árnyékát fedeztem
fel rajta, majd megpróbáltam feltápászkodni. Annyi sikerélményem volt, hogy átbírtam fordulni a hátamra. Most már a plafont láttam. Furcsa mód, nyugodt voltam, erre tisztán emlékszem,ugyanakkor volt egy olyan érzésem, hogy figyelnek. Nem tévedtem. Pár perc plafonbámulás után egy bársonyos női hang szólt hozzám,amit rögtön felismertem. Hogy is feledhetném, a nagyanyámnak mindig oly szerelmes hangját... Az illúziók és vágykeltés Királynője, Lilith volt Ő.
-Remélem befejezted. Elég unalmas volt 5perc után.
-Én is örülök Neked Nagyi.
-Lilith!Ha kérhetem,tudod hogy vagyok ezekkel.Nagy bajban vagy!
-Rájöttem magam is,de nem izgat.Ideje volt hazajönni már.
S valóban így éreztem. Az emberek világának mocska és ostobasága rendkívüli módon zavart már egy ideje. Igaz, nem emlékeztem önnön valómra, de az érzések megmaradtak, és éreztem hogy tönkretesz ez a lét. A természet pusztulása, vagyis pusztítása, a bajok feledése, illúziókba menekülés, törvények, amiknek semmi értelmük... Igen, haza akartam jönni, de nem lehetett... Akkor már nem.
-Nem mintha zavarnál, vagy ilyesmi, de kérlek, áruld el nekem, miért jöttél a cellámba? Nem hiszem, hogy annyira hiányoztam volna....
-Ugyan, dehogynem hiányoztál kedvesem. Hisz minden gyermekem szeretem, s mindegyikük nagyon hiányzik, ha nincs velem!
-Kérlek....
-Ugyanakkor, kérdezni akarok Tőled pár dolgot.
-És ugyan miért válaszolnék? Hamarosan úgyis meghalok.Kivégeztek vagy mi... Mi okom lenne válaszolni?
-Ne feledd, kényszeríteni is tudlak!
-De az nem a Te stílusod! - mosolyodtam el, s ültem fel. Eleget feküdtem, hogy legyen erőm ehhez,s immár magabiztosabban tudtam beszélni is. Hosszú fekete haja mit sem változott az idők során. Ruhája is csupán annyira, hogy köpenyét feszülős bőrcuccokra cserélte. A leggyönyörűbb nő volt a világon s a legveszélyesebb is. Nem féltem tőle, gúnyosan néztem Lilithre.
Egyrészt mert már nem sok vesztenivalóm volt, másrészt, semmi nincs ingyen, s én vártam, mivel rukkol elő.
-Tudod,én nem mehetek fel...-s itt szikrázó zöld szemei mintha lágyabban néztek volna rám-ugyanakkor nagyon szeretném tudni mi folyik odafenn. Az emberi lelkekből, melyek ide kerülnek, nem lehet kiszedni semmit. Vagy ordítanak, vagy begolyóznak... Hisz tudod milyenek... De áruld el nekem, hogy milyenek Éva gyermekei?
Majdhogynem könyörögve nézett rám, de én némán figyeltem tovább. Ez volt az első kör.
-Áruld el nekem!! AZONNAL!
Újabb kör. Tudtam, hogy nagyon érdekli Őt a fenti világ, s azt is hogy Gaia megtiltotta Neki és a fődémonoknak a felmenetelt.
Minket is csak különböző idegesítő feltételekkel engedett fel, igaz, egy olyan ragyogó elmének, mint nekem, sikerült kijátszanom őket.hazudnék ha azt mondanám könnyen, de nem hazudok. Nehéz volt.
-Mit adsz cserébe?
Láttam dühét, és a vívódását.
-Van egy kulcsom.
-Milyen kulcsod?
-A bilincseidé.
-Törvényt sértesz.
-Tudom.
-De miért?
-A fenti világ gyermekei,engem illetnének... Csak is engem!! De nem vagyok szolga... Valami ami az enyém, és mégsem. Mégis... De ezt úgysem értheted. Áll az alku vagy sem?
Némán figyeltem pár másodpercig. Mi van ha csapda?Sajnos, ezt sosem tudni a mi fajtánknál. Bármennyire is erősek vagyunk és okosak, a bizalom fogalmát egyikünk sem ismeri. S alapvetően, az árulás gyermekei vagyunk... Mégis, el kell fogadnom, hisz más esélyem (ha kicsi is) nincs.
-Rendben. Vedd le a bilincseim és megkapod a válaszaid.
Kecsesen közeledett felém, kezében a kulcsokkal. Ahogy lehajolt,akarva-akaratlanul az arcom előtt voltak a mellei. A vágy (mint mindenkit a közelében) hirtelen kapott el, s alig tudtam visszafogni magam. Az illata, a teste, maga az egész lénye, túl vonzó és vágykeltő, hogy csak úgy elmenjünk mellette. Kicsit izzadtam. Észre sem vettem, hogy leszedte a bilincseim...
-Van ami nem változik. - mondtam szinte suttogva, még is felfigyelt rá és halványan elmosolyodott.
-A cellából majd kitalálsz, de sok őr van. Több mint régen. Náluk egyedül maradsz, azt ugye tudod? De azért, Anyád vár a cuccaidnál.
-Persze, gondoltam....
-Akkor amit kértem, add nekem.
-Rendben.
Kezeimet már eléggé ellazítottam. Ahogy kimondtam az utolsó szót, már elég könnyedén mozogtak, hogy elkezdjem a válaszadást.
Egymás elé, lapjával emeltem fel a kezeimet, s legutóbbi életemre koncentráltam. Nem volt olyan könnyű, lévén,hogy most kaptam
vissza az összes emlékem, de valahogyan csak sikerült. Ezután energiává alakítottam őket, s levezettem a két tenyerembe. Halvány kis gömb keletkezett tenyereim között, ami lassan bár, de növekedett. Csak így tudtam átadni neki,amire kíváncsi, mert 1. az emlékek visszaadását előidéző állapot az agyunkkal dolgozik.Egyénenként különböző, s nem lehet másnak odaadni,mert nem
tudja befogadni 2.nincs idő mesélgetni. Lassan végeztem.Egy kosárlabda nagyságú gömb keletkezett, melyben füst és energia keveredett össze-vissza, miközben néhol kis képek jelentek meg.Befejeztem.
-Mehet?-kérdeztem Lilithtől, Ő pedig alig észrevehetően bólintott. Fogtam a lemásolt emlékeimet, s egyszerűen az egyik tenyerembe helyeztem. A jelenről nem volt emléke, s mindent megtesznek a főkkel együtt, hogy jól informáltak legyenek.
Szánalmas, szerintem...
-Viszlát Lilith.
Majd a fejéhez vágtam, ami körbe is vette azt. Összeesett, csak a gömb halk hangját lehetett hallani.
-Jó emlékezést. - És elindultam kifelé a nyitott ajtón.

5.rész: Menekülés a börtönből

HALLJUK A HOZZÁSZÓLÁSOKBAN, SZERINTED HOGY FOLYTATÓDJÉK – DARKHERO A VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FOGJA MEGÍRNI!!!

én a másik oldalon vagyok !

tanultam gyors- és gépírást, csak néha félreütök. Helyesen írni pedig próbálok.
Én a másik oldalon vagyok !
Rengeteg mindent tanítok, amit soha nem tanultam. Viszont ha kétszer-háromszor elmagyarázom, néha már én is majdnem megértem.
Csak egy érdekesség!
Nem tudom megfigyeltétek-e a honlap szerkezetét.
Ebben a fórumban pl. Darkhero anyagát lehet olvasni, és hozzászólni, viszont most Barbi gyors és gépírói előképzettségét postoljuk.
Befolyásol-e valakit az, hogy mi a fórum címe, ahova éppen beírja azt, ami az eszébe jut?
Aztán később kerestek egy beírást, és csodálkoztok, ha csak a brute force (*) technikával lehet megtalálni :-(

(*) brute force ~ nyers erő elnevezésű keresési technika: kiöntöd a neszeszeredet, hogy megtaláld benne valahol a múlt heti uzsonnába beépült flessdrájvodat

tanultam gyors- és gépírást,

tanultam gyors- és gépírást, csak néha félreütök. Helyesen írni pedig próbálok.

helye sírás

Pár gondolatok akkor a helyesírásról.
A nyelv él és változik- akár akarjuk, akár nem.
A nyelvhasználók egyik véglete az, aki tudja és alkalmazza a szabályokat, és ezt következetesen el is várja másoktól (pl. Gyula bátyó). Az ő számára már smiley-k alkalmazás problematikus, a müxik alak ellenszenves. A fórum több helyén jelezték, hogy ez az álláspont az elvárt itt.
A másik véglet az, aki nem tud helyesen írni, mert nem tanulta meg. Esetleg idő- és helyhiány miatt rövidít (sms, twitter, chat), és ebben nem lát semmi kivetnivalót. Csak megjegyzem, hogy Gyula bátyó műveiben is akadnak költő szépségű új szavak, amiket önmagától el tud fogadni, bár nem szerepel a lexikonban, mi meg nagy örömmel ízlelgetjük azokat.
Közben vannak azok, akik ismerik és alkalmazzák a hagyományos írásmódot, de elfogadják az új technikára illeszkedő új szokást.
A műxik az rövidülés. A rósza az elgépelés, ugyanis anélkül használjátok a billentyűzetet, hogy komolyabb gyors- és gépírói tanfolyamot végeztetek volna. Pár éve az ausztrálok engedélyezték a vizsgákon a diákoknak az sms nyelv alkalmazását, ha nem érthető félre.
A lényeg az, hogy ha lehet, akkor írjál helyesen, de a napi kommunikációban (itt a fórumon) egy-két elütés nem probléma. Ha viszont hivatásos szerepben lépsz fel (íróként), akkor kutya kötelességed helyesírási szempontból is megfelelő anyagot összehozni. Vagy legyél a tudós akadémia tagja, és javasold az "ly", a kettős és hosszú magánhangzók megszüntetését az egyszerűsítés nevében. (Volt ilyen javaslat!)

rósza és hal

ami a "rószát" illeti, nem tudok helyesen írni. Arról pedig, hogy darkhero nem szereti a halat eddig fogalmam sem volt. Egyébként tényleg furán néznél ki horgászás közben kempingszéken ücsörögve.:)
Ezek után inkább csöndben lesze, és a könyvemre koncentrálok.

Türelem rószát terem!

A rószát nem szeretem (zs-vel sem), a halvadászatnak meg vannak gyorsabb lehetőségei is (pl. háló, dinamit).

:D

Most el tudsz képzelni,ahogy kempoingszékben ülök egy tó partján és horgászom a halat(amit egyébként nem szeretek)???:DDDD

Türelem rószát terem! A

Türelem rószát terem!
A türelem erény! És ezekhez hasonló bölcsességek. Türelem növelésére javaslom a horgászatot. Én se voltam egy türelmes alkat, az itteniek a megmondhatói, de próbálkozm,hogy az legyek.

türelem

Egy kicsit türelmetlen vagy...
Illés 40 napig várt az esőre,
Én két hete várok egy visszajelzésre, egy állással kapcsolatban. Egy barátom két éve próbálja eladni a lakását.
A teaházunk önfenntartására majd egy éve várunk.
Ezt a demokrizét húsz éve alakítjuk, és még mindig van, aki valami jót vár tőle.
Szóval mit kapkodsz?
Majd kikerül, majd reagálnak.
Tudod hányan írnak évekig, sőt életük végéig az asztalfióknak?
Téged meg már most cikizhetünk - bár nem igen tesszük, de még fejlődhetünk :-)

akkor

Hát akkor erről ennyit.

3rész.

3rész elküldve:))
Remélem tetszeni fog majd mindenkinek.

O.O

kéremkérem ^^

:P

Újra kell írnom a 7.részt mert nem tetszik:Paz 5.-6.részt elküldjem ízelítőbe?:)

tényleg :O

és én erről meg is feledkeztem... :D

vajon hogyan jutott el...

...a világ odáig, hogy szakítós szám legyen Delilah-ból?
(egyébként szeretem ezt a dalt)

http://www.youtube.com/watch?v=h_m-BjrxmgI

csak komolyan

A Delilah a kilencedik dal a brit Queen együttes 1991-es Innuendo albumáról. Bár az egész albumon – egy kivétellel – nem jelölték a szerzőséget, ma már lehet tudni, hogy Freddie Mercury szerzeménye volt.

Mercury nagy macskarajongó volt, ezt a dalt is egyik kedvencéről, a nőstény cirmos Delilahról írta. Az együttes kései stílusával párhuzamosan a dal nagyban épít a szintetizátor használata, így a dob és zongorarészek is monoton, szintetizátorvezérelt megoldásokká szerényültek. Brian May talk boxszal utánozta a macskanyávogást a felvételen.

Egy Mountreux-i villámlátogatás során 1990-ben, Freddie és én a Montreux Palace-ban szálltunk meg Joeval és Barabara Valentinnel. Ezen az utazáson írta a Delilah-t, a kedvenc macskájának címezve. Reggel hétkor felébredtem, és bementem a nappaliba, ahol Freddie és Barbara még mindig fenn voltak, és energikusnak látszottak. „Ó, itt az idő”, mondta, ”Jim, írtam egy új dalt. Az én Delilah-mról szól”. Azon a reggelen aludt néhány órát, de amikor felkelt, egész idejét azzal töltötte, hogy tökéletesítette a Delilah sorait, és különböző sorokkal keresett fel engem. — Jim Hutton

Elégedett voltam a gitárral azon. Végül engedtem, és használtam (talk boxot). Odatolták elém, és én azt mondtam, „rendben, azt hiszem nincs más út, hogy ’miaú’ hangokat állítsak elő”. — Brian May

a férjem is!

Janne együttesének is van egy róla szóló száma
Warmen - Lying Delilah
"Calling me lunatic You claim that I am crazy and sick" milyen igaz valakire :(

Delila (Delilah, Dilajla, stb)

A fodrász csaj Sámson harmadik neje volt ( Bírák könyve 4-19)
Az egyik legismertebb zenei feldolgozása a témának a francia
Tom Jones féle (Delilah).
A történetet elolvashatjátok prózában .
Zenében feldolgozta a Neoton familia, bár a szám Funkers Delight átdolgozás, csak ezt nem publikálják.
Van persze opera is ebből (Camille Saint-Saëns). A Wikis cikk végén meghallgatható Sámson nagyáriája is.

sztem Mademoiselle :P

de én se tudok franciául, szóval lehet h neked van igazad :)
még nem ismersz, azért... és persze amint leírtam éjjel az üzenetet, elértem vele h azzal álmodjak aki a legdurvábban törte össze a szívemet, juhú...
de a többit is beküldöd az oldalra? ugyeigen? O.O

Mercí Madmaseille

Először is remélem jól írtam le:D
De köszönöm az elismerést és őő,nem tervezem hogy meggyűlöllek:)
S ez csak egy novella-regényszreűségem....rengeteg ötletem van manapság,szóval.....:))

befejezve?

nemár... sokat még... léccilécci... O.O
(hű, ez ugye nem komoly, hogy én dicsértem? egyyel több valaki, aki meggyűlöl? mindig akkor kezdődik, ha valakire kezdek valamiért felnézni...)

most írom.

Mivel elárasztotta a munkahelymet a víz,pár napig nem tudok bemenni dolgozni,így elkezdtem írni a folytatást.Most is írom:PKérdés,hogy ugyanígy 4résszel jó ha elküldöm majd?Bár lehet be is lesz fejezve vele...no mindegy,majd elválik:)

:)

Érdekes kezdés. Várom a folytatást!*nagymosoly*

Delila

a bibliai fodrász... nagy kedvencem hittan óráról... (csak vicceltem. büdösös nőszemély)

-

én nem. csak várom...

:)

yeeah! ^^ szoríítunk!

am.

amúgy kb egy hét múlva folytatom majd:)

nem.

nem,nem lesz benne,s mivel látom nem tudod ki a Deliah,röviden leíroim:))
Deliah egy csábító hölgyemény a bibliából,aki elcsábította sámsont,és pénzésrt elárulta,dióhéjban:P

hmm(L)

Klassz név!!! És mi lesz Fen-nel ugyeugyeugye Ő is benne lesz!!!!!!!!???????????

:)

Szuper lesz. Várom!

Vár lyuk! :-)

Várjuk!
*(köröm rág, köröm ráspoly, lakk)*